Extension - việt hóa open cart 1.5 full

Extension Filter

Search

Categories

License

Version

Currency

việt hóa open cart 1.5 full

việt hóa open cart 1.5 full
Extension Name việt hóa open cart 1.5 full Rating 1 2 3 4 5
License Free Votes 4
Developer tienluugu Views 18275
Date Added 6 June 2011 Downloads 3997
Date Modified 18 June 2011 Request Support
Report extension
hướng dẫn
Download: vietnamese
Upload vào thư mục chứa opencart
Đăng nhập vào Admin panel: System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. điền vào các thông tin sau:

Language Name: vietnamese
Code: vi
Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
Image: vn.png
Directory: vietnamese
Filename: vietnamese
Status: Enabled

Chon save để lưu lại
Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ bên ngoài site.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản lý.
Download Name Compatibility Action
việt hóa open cart 1.5 full 1.5.0, 1.5.0.1, 1.5.0.2, 1.5.0.3, 1.5.0.4, 1.5.0.5 [ Download ]

hướng dẫn
Download: vietnamese
Upload vào thư mục chứa opencart
Đăng nhập vào Admin panel: System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. điền vào các thông tin sau:

Language Name: vietnamese
Code: vi
Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
Image: vn.png
Directory: vietnamese
Filename: vietnamese
Status: Enabled

Chon save để lưu lại
Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ bên ngoài site.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản lý.

Tags hướng, dẫn Download:, vietnamese Upload, vào, thư, mục, chứa, opencart Đăng, nhập, vào, Admin, panel:, System/Localisation/Languages/, chọn, Insert, để, thêm, ngôn, ngữ., điền, vào, các, thông, tin, sau: Language, Name:, vietnamese Code:, vi Locale:, vi_VN.UTF-8, vi_VN, vi-vn, vietname, vn.png Directory:, vietnamese Filename:, vietnamese Status:, Enabled Chon, save, để, lưu, lại Vào, Settings, chọn, tab, Local, sửa: Language:, , ngôn, ngữ, bên, ngoài, site. Administration, Language:, , ngôn, ngữ, trang, quản, lý.,

Hosted by Arvixe Web Hosting