Search found 81 matches

Search found 81 matches

Re: Nên chọn opencart hay woocommerce làm web bán hàng?

Tôi nghĩ cái nào cũng được. Nhưng OpenCart có vẻ chuyên nghiệp hơn Woo. Nó có thời gian nghiên cứu và phát triển lâu rồi. Cộng đồng người dùng lớn, nên nếu có vấn đề gì cũng dễ trao đổi hơn.

Jump to post
  • Wed Jun 08, 2016 5:51 pm
  • Replies 6
  • Views 3115

Search found 81 matches