Page 1 of 1

Kopiera befintlig shop till en ny?

Posted: Wed Apr 24, 2019 5:56 pm
by HelenaC
Jag har en shop som jag ändrat en hel del i och nu ska jag ha en shop till. Min fråga är om det går att göra en kopia så jag slipper bygga om igen...