Page 1 of 1

unika produkt downloads

Posted: Thu May 09, 2019 4:41 pm
by phunmoiblackpeony
hej
är ute efter två funktioner vad gäller downloadable produkter
1. ett lager på 100 st filer som var och en är unik och inte kan användas mer än en gång.
kanske lägga upp olika options ?
finns kanske ett bättre sätt ?
2. förutom en downloadfil till kund skulle jag även vilja skicka filen med email till kund samt spara
så det går att härleda rätt fil till rätt kund i efterhand.
finns där möjligheter för dett i admindelen eller är det utveckling som gäller?