Page 1 of 1

Exprotera order till SIE-format ?

Posted: Thu Sep 12, 2019 4:23 pm
by Johan H
Vi håller på att gå över till Fortnox för vår bokföring. Idag finns ingen färdig modul för att direkt skicka in från OC till Fortnx , så funderar om det finns någon export till SIE-format? Kör med OC 2.3 idag