Page 1 of 1

Re: Tại sao SEO link này nhưng keyword SEO lại trỏ về link khác

Posted: Mon Feb 20, 2017 4:15 pm
by kazihaha
Vấn đề SEO không ai chỉ bạn đâu, nên kiếm một cá nhân hoặc công ty nào đó và trả phí cho nhanh nhé bạn :D

Re: Tại sao SEO link này nhưng keyword SEO lại trỏ về link khác

Posted: Mon Mar 06, 2017 9:34 am
by dreamland0495
Có lẽ bài viết đó bạn đặt keyword không hợp lý nên khi search nó không ra như mong muốn, title + meta description + url phải có từ khóa muốn Seo, trong bài viết thì keyword đó bạn rải đều từ trên xuống dưới theo mật độ phù hợp và đi backlink cho bài viết đó có đủ số lượng anchor text keyword cần Seo trỏ về url đó thì mình nghĩ sẽ không xảy ra tình huống như trên

Re: Tại sao SEO link này nhưng keyword SEO lại trỏ về link khác

Posted: Mon Mar 06, 2017 10:38 am
by Hannah00
Mình cũng gặp tình huống này. Mình SEO về trang sản phẩm nhưng lại đổ về trang blog của chính sản phẩm đó

Re: Tại sao SEO link này nhưng keyword SEO lại trỏ về link khác

Posted: Tue Mar 28, 2017 8:28 pm
by kksfood
Bạn có thể tham khảo cách mình phối link cho trang buffet 5 sao sài gòn này

Re: Tại sao SEO link này nhưng keyword SEO lại trỏ về link khác

Posted: Mon Apr 10, 2017 2:22 pm
by halinh
Cái này là do bắt nhầm link do bạn seo ko đúng Giờ chỉ có cách direct url đang top đó về url bạn muốn .sau đó build link và đặt anchortext key về link chính.dần dần nó sẽ bắt top link chính thôi.Nhớ viết nội dung Meta description cho link chính có chưa từ khóa nữa nhé