Complete Macedonian Translation for OpenCart 2.3, 2.0 and 1.5

Complete Macedonian Translation for OpenCart 2.3, 2.0 and 1.5
This Macedonian translation is 100% complete Macedonian translation of OpenCart! The store and the back end administrator section of OpenCart for both major versions 2.3, 2.0 and 1.5 are fully translated! The translation is not literal English translation, instead it's made to have a sense in the Macedonian language so it really sounds like a native OpenCart language. Also, the whole translation is triple checked for errors, making this the best OpenCart Macedonian translation out there.

If you need any help, found errors, found incomplete translation or have in mind some ideas for improvement please contact us at it[at]izeos.mk

We highly encourage to always use the latest version of OpenCart. Please see documentation tab below for installation instructions.

If you bought this translation and you like it please rate it; see the 5 stars below the images on the right side.

--

Овој македонски превод е 100% комплетен македонски превод на OpenCart! Продавницата како и администраторскиот дел на OpenCart за двете главни верзии 2.3, 2.0 и 1.5 се целосно преведени! Преводот не е буквален превод од англиски, наместо тоа направен е да има смисла во македонскиот јазик и звучи како природен јазик за OpenCart. Исто така целиот превод е три пати проверен од грешки, што го прави најдобар превод тука.

Ако ви е потребна помош, најдовте грешки, најдовте непреведени делови или имате идеи за подобрување контактирајте не слободно на it[at]izeos.mk

Ве советуваме секогаш да ја користите најновата верзија од OpenCart. Ве молиме видете го делот со документацијата (Documentation) за инструкции како да го инсталирате.

Ако го купивте овој превод и Ви се допаѓа Ве молиме оценете го; видете ги 5те ѕвезди под сликите на десната страна.
Buy
Price
$20.00

  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
1.5.4, 1.5.4.1, 1.5.5.1, 1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4, 2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2

Last Update
31 Jan 2017

Created
16 Apr 2013
40 Sales
6 Comments
dimitarstojanov
dimitarstojanov
Member since: 5 Apr 2013

View all extensions Get Support