Extension Order By name OR status (VQMOD)

Extension Order By name OR status (VQMOD)
Extension Order By name OR status (VQMOD/XML)

========================================
Upozornění / Notice:
========================================

Czech:
Testováno při použití výchozí šablony (default) a českým jazykem/překladem (czech).
Chcete-li použít s jinou šablonou nebo jiným jazykem, přizpůsobte si podle potřeby (soubory: language, PHP, TPL/CSS).

English:
Tested with the DEFAULT template and CZECH language!
To use a different template or another language, adjust as needed (files: language, PHP, TPL / CSS).


========================================
Popis / Description:
========================================

Czech:
Výchozí seřazení rozšíření v administraci není systematické!
Po implementaci tohoto rozšíření bude mít seznam rozšíření v administraci konkrétní pořadí (ORDER BY).
Orientace v povolených nebo zakázaných položkách bude poté mnohem snadnější.

English:
The default sort extensions in administration is not systematic!
After the implementation of this extension will have a list of extensions in the administration of a specific order (ORDER BY).
Orientation in the allow's or deny items will then be much easier.


Admin >> Rozšíření (extension) >>
+ Moduly (module: 'name', SORT_ASC)
+ Doprava (shipping: 'status', SORT_ASC, 'sort_order', SORT_ASC, 'name', SORT_ASC)
+ Platby (payment: 'status', SORT_ASC, 'sort_order', SORT_ASC, 'name', SORT_ASC)
+ Objednávka celkem (total: 'status', SORT_ASC, 'sort_order', SORT_ASC, 'name', SORT_ASC)
+ RSS katalogy (feed: 'status', SORT_ASC, 'name', SORT_ASC)


========================================
DONATION:
========================================
So you can donate if this extension/vqmod help you, OR
if you like this mode and want to support me for next projects,
please make small donation via Paypal email: robert@predskolaci.cz
Thanks


========================================
Další rozšíření / other extensions:
========================================

View all OpenCart extension by frymi
More extensions, new features, new modules, useful modification via XML, ...
Download
  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4

Last Update
18 Apr 2015

Created
20 Apr 2013
58 Downloads
3 Comments
frymi
frymi
Member since: 2 Jun 2011

View all extensions Get Support