Latvian language pack 1.5.x - 2.3.0.2. ( Shop + Admin )

Latvian language pack 1.5.x - 2.3.0.2. ( Shop + Admin )
Full Latvian language Translation for Opencart (StoreFront - Administration)
Supports all 1.5.X OpenCart versions. Also moved to version 2.3.0.2.
If you have any comments, please write to info@skyit.lv
Also we provide free technical. support.

Полный перевод Латышского языка для OpenCart (Магазин - Админка)
Поддерживает все 1.5.х OpenCart. Также переведен для версии 2.3.0.2.
Если появятся комментарии, пишите на info@skyit.lv
Также осуществляем бесплатную тех. поддержку.

Pilnā latviešu valodas tulkošana priekš OpenCart (Vietne - Administrācija)
Atbalsta visas 1.5.x OpenCart versijas. Arī pārcēlās uz versiju 2.3.0.2.
Ja jums ir kādi komentāri, lūdzu, rakstiet uz info@skyit.lv
Mēs arī nodrošinām bezmaksas tehnisko atbalsti.
Buy
Price
$20.00

  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2, 2.2.0.0, 2.1.0.1, 2.1.0.2, 2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 1.5.4, 1.5.4.1, 1.5.5.1, 1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4

Last Update
27 Nov 2017

Created
26 Sep 2013
67 Sales
0 Comments
OpencartLv
OpencartLv
Member since: 26 Sep 2013

View all extensions Get Support