FIO bank - AutoUpdate order_status IF orders is paid

FIO bank - AutoUpdate order_status IF orders is paid
FIO bank - AutoUpdate order_status IF orders is paid (InternetBanking)

========================================
Upozornění / Notice:
========================================

Czech:
Testováno při použití výchozí šablony (default) a českým jazykem/překladem (czech).
Chcete-li použít s jinou šablonou nebo jiným jazykem, přizpůsobte si podle potřeby (soubory: language, PHP, TPL/CSS).

English:
Tested with the DEFAULT template and CZECH language!
To use a different template or another language, adjust as needed (files: language, PHP, TPL / CSS).


========================================
Popis / Description:
========================================

Czech:
Po každém spuštění provede automaticky UPDATE stavu objednávek v OC, u kterých zjistí, že byly zaplaceny, tzn. přijaty platby na účet FIO banky.
Pozorně si přečtěte pokyny k instalaci (install.txt) !!!


English:
After each run automatically UPDATE state orders in the OC, which finds that have been paid, ie. Received payment on account FIO bank.
Carefully read the installation instructions (install.txt)!


========================================
DONATION:
========================================
So you can donate if this extension/vqmod help you, OR
if you like this mode and want to support me for next projects,
please make small donation via Paypal email: robert@predskolaci.cz
Thanks


========================================
Další rozšíření / other extensions:
========================================

View all OpenCart extension by frymi
More extensions, new features, new modules, useful modification via XML, ...
Download
  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4, 1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4

Last Update
2 Jul 2015

Created
28 Feb 2014
69 Downloads
6 Comments
frymi
frymi
Member since: 2 Jun 2011

View all extensions Get Support