Sale Order with images (CZ: Česká faktura)

Sale Order with images (CZ: Česká faktura)
Sale Order - Česká faktura: DL a faktura bez/s DPH (VQMOD/XML)

========================================
Upozornění / Notice:
========================================

Czech:
Testováno při použití výchozí šablony (default) a českým jazykem/překladem (czech).
Chcete-li použít s jinou šablonou nebo jiným jazykem, přizpůsobte si podle potřeby (soubory: language, PHP, TPL/CSS).

English:
Tested with the DEFAULT template and CZECH language!
To use a different template or another language, adjust as needed (files: language, PHP, TPL / CSS).


========================================
Popis / Description:
========================================

Czech:
1) Dodací list >> Ukáže obrázky/náhledy produktů v dodacím listu (pro usnadnění expedice).
2) Faktura >> Umožní tisk faktury včetně údajů:
+ IČ
+ DIČ
+ Datum vystavení (= datum objednávky)
+ Datum zda.plnění (= datum objednávky)
+ Datum splatnosti (= datum objednávky)
+ Číslo bankovního účtu
+ Název banky
+ Sazba DPH (%)
+ Ceny/MJ bez DPH
+ Cena/MJ s DPH
+ Razítko


English:
1) Delivery note >> Show the images / thumbnails of products in the delivery note (to facilitate delivery).
2) Invoice >> Allows printing invoices, including:
+ Identification Number
+ VAT
+ Issue Date
+ Tax Date
+ Due Date
+ Account Number
+ Name of Bank
+ VAT rate
+ Price without VAT
+ Price with VAT
+ Stamp


========================================
Další rozšíření / other extensions:
========================================

View all OpenCart extension by frymi
More extensions, new features, new modules, useful modification via XML, ...
Price
$20.00

  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4

Last Update
13 Feb 2017

Created
22 Mar 2014
32 Sales
6 Comments
frymi
frymi
Member since: 2 Jun 2011

View all extensions Get Support