Bulgarian language, Български език и валута, SEO адреси

Bulgarian language,  Български език и валута, SEO адреси
АВТОМАТИЗИРАНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ЕЗИК И ВАЛУТА
ПРЕВОД НА ТЕКСТОВЕ В БАЗАТА ДАННИ
ГЕНЕРИРАНЕ НА SEO АДРЕСИ С И БЕЗ ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ, АВТОГЕНЕРИРАНЕ

Пълен и професионален превод на клиентската част, админ панела, текстове в базата данни за Opencart (всички версии). Автоматизирано добавяне на български език и валута. Това става контролирано през специален модул.

НОВО: автоматизирано генериране на SEO адреси с настройки (с и без транслитерация)! Тази възможност е налична за версиите за Opencart 2.3 и нагоре.

В модула вече има и превод на текстове разположени в базта данйи:
Статуси за наличност
Статуси за поръчка
Статуси за рекламация
Рекламации - действия
Рекламации - причини
Линейни мерки
Мерки за тегло
Зони (региони)
Държави
Информационни страници

Модулът автоматично разпознава дали са инсталирани български език и валута и съответно предлага автоматизирана инсталация.

Можете да проверите превода тук:
ВЕРСИЯ Opencart 3.x
Клиентска част
Админ панел, username/password: demo
ВЕРСИЯ Opencart 2.x
Клиентска част
Админ панел, username/password: demo


Преводите и модула своевременно се актуализират за всяка следваща версия и под-версия.

Модулът можете бда закупите и в лева тук.

Закупуването ви дава права като потребител за инсталиране в електронен магазин. Това не включва препродаване или друг начин на разпространение, нито авторско право върху превода.

Можете да изпращате запитвания и предложения на office@cmstory.com, Не се колебайте да се свържете, ако имате някакви проблеми с инсталацията или превода!

Още полезни разширения и модули: https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension&filter_member=como

Всички наши разширения и модули са добре тествани и работят в много действащи магазини. Ние ги актуализираме към всяка нова версия на OpenCart безплатно!

SELECTED:

FREE:
Price
$20.00

  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
2.2.0.0, 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2, 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.0.3.0, 3.0.3.1, 3.0.3.2, 3.0.3.3, 3.0.3.5, 3.0.3.6, 3.0.3.7, 3.0.3.8, 1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4, 2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 2.1.0.1, 2.1.0.2

Last Update
23 Feb 2022

Created
24 Oct 2014
137 Sales
23 Comments
como
como
Member since: 19 Dec 2011

View all extensions Get Support