ePay.bg плащане - gateway

ePay.bg плащане - gateway
Модул за осъществяване на плащания през системата на ePay.bg.
Модулът работи като пренасочва потребителят към сайта на ePay.bg. След това потребителят се логва в системата на ePay.bg и потвърждава или отказва плащането. В зависимост от действието на клиента(потвърдено плащане или отказано плащане) автмоматично се променя статусът на покупката в OpenCart.
Download
  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.0.3.0, 3.0.3.1, 3.0.3.2, 3.0.3.3, 3.0.3.5, 3.0.3.6, 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 4.x.x.x, 3.0.3.0, 3.0.3.1, 3.0.3.2, 3.0.3.3, 3.0.3.5, 3.0.3.6, 2.2.0.0, 2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1

Last Update
11 Feb 2024

Created
11 Mar 2016
68 Downloads
12 Comments
sarbinski
sarbinski
Member since: 1 Mar 2016

View all extensions Get Support