Vietnamese Language

Vietnamese Language
⍟ Thông tin gói ngôn ngữ ⍟
Gói ngôn ngữ đầy đủ và chính xác. Ngoài các thành phần mặc định Font-end và Back end của Opencart chúng tôi còn kèm theo các gói mở rộng phổ biến như: Slider revoslider, Menu mega, Tab show it...

⍟ Hướng dẫn cài đặt ⍟

✯ Bước 1: </b> Upload toàn bộ file trong thư mục admin và catalog , lên cùng thư mục trên root

✯ Bước 2: Go Administrator > System > Localisation > Languages > Insert:

- Language name: Việt Nam
- Code: vi
- Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
- Image: vn.png
- Directory: vietnamese
- Filename: vietnamese
- Lưu lại

✯ Bước 3: Go Administrator > System > Settings > Your Store > Edit > Local:

- Language: Vietnamese
- Administration language: Vietnamese
- Lưu lại.Download
  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 2.1.0.1, 2.1.0.2, 2.2.0.0

Last Update
12 Mar 2016

Created
12 Mar 2016
870 Downloads
5 Comments
Baraha
Baraha
Member since: 26 Oct 2015

View all extensions Get Support