Pełny polski język INSTALATOR / Full polish language INSTALLATOR

Pełny polski język INSTALATOR / Full polish language INSTALLATOR
Pełne polskie tłumaczenie dla OpenCart 2.2 i 2.1
Full Polish translation for OpenCart 2.2 and 2.1

Zawiera tłumaczenie sklepu oraz panelu administracyjnego
Contains translation for frontend and backend.

Ponadto zostały przetłumaczone lub dodane:
In addition, they have been translated or added:

- waluty / currency
- statusy zapasów / inventory status
- statusy zamówień / order statuses
- zwroty (statusy zwrotów, działania ws. zwrotów, przyczyny zwrotów) / refunds (refunds status, refunds actions, the cause of refunds)
- strefy podatkowe / zone tax
- podatki (rodzaje podatków, stawki podatków) / taxes (types of taxes, tax rates)
- jednostki długości / unit of lengthunit of length
- jednostki wagi / unit weight

Plik ZIP paczkę dla instalatora OCMOD (Extension > Extension Installer).
ZIP file package for the installer OCMOD (Extension> Extension Installer).

Kroki instalacji zostały zawarte w pliku INSTALL.TXT
Installation steps are contained in the file INSTALL.txt

Pliki nie zawierają żadnego złośliwego kodu.
The files do not contain any malicious code.

Zapraszam do pobierania!
Feel free to download!

Paczkę wykonał / A pack made::
Łukasz Hibner

HIBNET Łukasz Hibner
www.hibnet.pl
biuro@hibnet.pl

What customers say about Pełny polski język INSTALATOR / Full polish language INSTALLATOR

Jacek Zranione Serca
Niestety, nie jest to pełne tłumaczenie.
~Jacek Zranione Serca
Download
  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
2.1.0.1, 2.1.0.2, 2.2.0.0

Last Update
4 May 2016

Created
4 May 2016
2163 Downloads
16 Comments
hibnet
hibnet
Member since: 9 Feb 2016

View all extensions Get Support