việt hóa open cart 1.5.1 full

hướng dẫn
Download: vietnamese
Upload vào thư mục chứa opencart
Đăng nhập vào Admin panel: System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. điền vào các thông tin sau:

Language Name: vietnamese
Code: vi
Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
Image: vn.png
Directory: vietnamese
Filename: vietnamese
Status: Enabled

Chon save để lưu lại
Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ bên ngoài site.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản lý.
demo tại nhansamhanquoc.biz

Hướng dẫn:
+ Download file về giải nén.
+ Upload vào thư mục chứa opencart
+ Đăng nhập vào Admin panel: System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. điền vào các thông tin sau:

Language Name: vietnamese
Code: vi
Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
Image: vn.png
Directory: vietnamese
Filename: vietnamese
Status: Enabled

+ Chon save để lưu lại
+ Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ bên ngoài site.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản lý.
copy write: dau xoa bop han quoc, cao hong sam han quoc, sam tuoi han quoc, sam yen anh anh, phạm nguyễn, hồng sâm kgc, cao hồng sâm kgc, nước hồng sâm kgc, nước hồng sâm trẻ em kgc, sâm tươi hàn quốc, sâm tươi hàn quốc, nhà thuốc sức khỏe,
Download
  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility

Last Update
3 Oct 2018

Created
15 Aug 2011
66 Downloads
1 Comments
tienluugu
tienluugu
Member since: 8 Apr 2011

View all extensions Get Support