EET - Elektronická Evidence Tržeb

EET - Elektronická Evidence Tržeb
THIS EXTENSION IS ONLY FOR CZECH E-SHOP OWNERS - SO TRANSLATED ONLY IN CZECH LANGUAGEDEMO for 1.5.x
http://demo.deawid.com/1.5.x/eet/admin

DEMO for 2.x
http://demo.deawid.com/2.x/eet/admin/

DEMO for 3.x
http://demo.deawid.com/3.x/eet/admin/

Login:
admin/admin


DOKUMENTACE:
http://dokumentace.opencart.cz/eet/Popis EET modulu:

Modul plně splňuje požadavky zákona č. 112/2016 Sb. (zákon o evidenci tržeb).

Důraz je kladen na bezpečný a bezobslužný provoz modulu. Uživatel není zatěžován nadbytečným a příliš technickým nastavením modulu. Vše je řešeno s myšlenkou maximálního zjednodušení používání modulu.

Provoz je plně automatický a nevyžaduje zásah administrátora obchodu při vytvoření objednávky a následném zpracování (změny stavu). Pokud dojde k dočasné chybě, způsobené například nedostupností serveru Finanční správy, tak se modul pokouší opakovaně zprávu odeslat (na pozadí, bez nutnosti cokoliv definovat).

Modul zobrazuje přehled všech plateb evidovaných Opencartem. Tuto evidenci nelze jinde v administraci obchodu takto souhrnně zobrazit. Následná kontrola zaslaných zpráv o tržbách v přehledu plateb slouží k ověření správné funkce modulu i pro případnou kontrolu správcem daně. Úzká vazba na evidenci plateb vychází z úmyslu zákona - evidovat tržby. Jinými slovy pracuje se se skutečně přijatými částky a to jsou v Opencartu EET platby.

Je možné zprávy zasílat v obou podporovaných módech - ostrém i ověřovacím. Zprávy o tržbách jsou odesílány v obou módech, ale pouze v ostrém módu jsou tržby evidovány podle zákona. Je doporučeno nastavit ověřovací mód po instalaci modulu a několik dnů až týdnů sledovat skutečnou podobu odesílaných zpráv. Je to nejlepší postup pro ověření plné funkčnosti modulu v reálném provozu a nastavení provedeném administrátorem. Modul podporuje obě prostředí pro zasílání zpráv - produkční i neprodukční (playground). Neprodukční prostředí umožňuje testovat odesílání zpráv bez platného certifikátu a v kombinaci s ostrým módem i chování modulu, které se projeví jen v ostrém módu (odesílání účtenek emailem, zobrazení informačního oznámení).

Modul musí za všech okolností spolehlivě evidovat tržby. Sankce uvedené v zákoně jsou příliš velké na nějaký méně odpovědný přístup k této povinnosti.

Zákonem požadované údaje o tržbě jsou zasílány emailem zákazníkovi.

V sekci systém > nastavení si nahrajete certifikát a klíč, který vám daňová správa připravila. Poté si můžete zkusit několik testovacích plateb v neprodukčním prostředí vybráním možnosti "testovací prostředí".

Největší výhodou tohoto modulu je možnost navolit si stavy objednávky kdy chcete aby se účtenka odesílala. Příkladem může být stav objednávky zaplaceno kartou - kdy se účtenka odešle, ale u dobírky se nic neděje, tedy pokud nechcete. Obdobně si můžete nastavit například položku stav storno, kdy se při změně stavu může odešle storno do EET.

EET modul podporuje:
- Odesílání účtenek
- Stornování účtenek
- Opakované odeslání účtenky
- Odesílání účtenek zákazníkovi
- Možnost navolit si stavy kdy se má EET odesílat
- Filtrování a přehled odeslaných účtenek
- Jednoduchou instalaci EET
- Multistore
- Možnost přepínání do testovacího / produkčního prostředí

Pokud máte jakýkoli dotaz, nebo potřebujete pomoc s instalací modulu, založte prosím ticket na:
https://www.opencart-support.com

Jelikož jsou opencart eshopy modifikovány majiteli a programátory individuálně, je nutno modul po instalaci řádně otestovat. Z tohoto důvodu nemůžeme brát jakoukoliv odpovědnost za korektnost odesílaných dat. Použití je proto na vlastní odpovědnost.

What customers say about EET - Elektronická Evidence Tržeb

tesak2010
Skvělý modul, který vyřešil vše potřebné :)
~tesak2010
Buy
Price
$60.00

  • Developed by OpenCart Partner
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
1.5.6.4, 2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 2.1.0.1, 2.1.0.2, 2.2.0.0, 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2, 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.1.0.0_b, 3.0.3.0, 3.0.3.1, 3.0.3.2

Last Update
27 May 2019

Created
7 Mar 2017
11 Sales
8 Comments
DEAWid
DEAWid
Member since: 1 Apr 2011

View all extensions Get Support