Thành thị/quận huyện toàn bộ Việt Nam

Thành thị/quận huyện toàn bộ Việt Nam
Mình chỉnh sửa phần database "Quốc Gia - Country" thành "Các tỉnh thành Việt Nam". Phần database "Vùng - Zone" thành "các thành phố, quận, huyện thành Việt Nam"
Tổng cộng có 688 huyện thuộc 63 tỉnh thành
*Hướng dẩn
1. import database "dia-phuong-viet-nam.sql" - đầu đề mục mặc định là oc_ nếu bạn đặt tên đầu đề mục khác vui lòng chỉnh sửa lại tên đầu đề mục toàn bộ. Nếu bạn không làm được liên hệ cho tôi.
2. Chỉnh phần ngôn ngữ lại sao cho phù hợp.
Ví dụ:
"Quốc Gia" đổi thành "Tỉnh thành"
"Vùng/khu vực" đổi thành" Địa phương"
Dùng thử bạn thử vào website http://phukienlongchau.com và chọn mua món hàng bất kỳ rồi vào phần thanh toán rồi chọn vùng
Download
  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
1.4.9.3, 1.5.4, 1.5.4.1, 1.5.5.1, 1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4, 2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 2.1.0.1, 2.1.0.2, 2.2.0.0, 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2

Last Update
16 Apr 2017

Created
16 Apr 2017
289 Downloads
2 Comments
longproseries
longproseries
Member since: 1 Jun 2015

View all extensions Get Support