SLOVAK LANGUAGE / SLOVENČINA / OPENCART 3.0.0.x

SLOVAK LANGUAGE / SLOVENČINA / OPENCART 3.0.0.x
KOMPLETNÝ SLOVENSKÝ JAZYK PRE OPENCART 3.0.0.x

Jedná sa o KOMPLETNÝ slovenský jazyk pre OpenCart 3.0.0.x vrátane inštalačného procesu, spôsobov platby a doručenia, trhovísk a ostatných doplnkov.
Pri automatickej inštalácii sú preložené aj názvy kategórií, možnosti a vlastnosti produktov, stavy objednávok a skladových zásob atď.
Automatická inštalácia zmení menu na Euro a automaticky pridá slovenský jazyk a nastaví ho ako predvolený.
Tlačidlo pre potvrdenie objednávky spĺňa zákon č. 102/2014 Zz.

Obsahuje podrobnú dokumentáciu.

Je povolené len jedno použitie na jedno zakúpenie! Ak vytvárate alebo používate viac ako jeden OpenCart obchod, je potrebné znova zakúpiť tento balík.

V prípade akýchkoľvek chýb alebo nedostatkov nás, prosím, kontaktujte.

E-mail: opencart@key-six.sk
Web: http://key-six.sk

Verzia tohto balíka: 1.0 [22.06.2017]

-----------------------------------------------------------

COMPLETE SLOVAK LANGUAGE FOR OPENCART 3.0.0.x

This is a COMPLETE slovak language for OpenCart 3.0.0.x including the installation process, methods of payment and shipping, marketplaces etc.
Automatic installation also contains translated category names, product options and attributes, order and stock statuses, etc.
Automatic installation will change the currency to Euro and it will automatically add the slovak language and set it as the default store language.
The button to confirm orders complies with the slovak law 102/2014.

Detailed documentation is included.

Only one use per purchase is allowed! If You create or use more than one OpenCart store, You need to purchase this package again.

Please contact us in case of any mistakes or shortcomings.

E-mail: opencart@key-six.sk
Web: http://key-six.sk

Version of this package: 1.0 [06-22-2017]
Price
$20.00

  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
3.0.0.0

Last Update
1 Jul 2017

Created
23 Jun 2017
16 Sales
0 Comments
key-six
key-six
Member since: 16 Oct 2010

View all extensions Get Support