SPHERE Card / SPHERE Karta

SPHERE Card / SPHERE Karta
EN:
Sphere Card is order total module for automatic verification of Sphere Card owners. Customer will be verified by filling card EAN on cart page. You can set discount in %total be automatically granted to verified customer. Discount can be set separatly for four types of cards - standard, VIP, student and others.

SK:
Sphere Card je objednávkový modul na automatické overenie vlastníkov Sphere Card. Zákazník je overený cez číslo EAN svoje Sphere Card na stránke košíka. Môžete nastaviť zľavu v% celkom, aby bola automaticky udelená overenému zákazníkovi. Zľava môže byť nastavená zvlášť pre štyri typy kariet - štandardné, VIP, študentské a iné.

Translation / Preklad: SK, CZ, ENG

For functionality, you need to have VQMod installed. (OC 1.5.x) / Pre funkčnosť potrebujete mať nainštalovaný VQMod (OC 1.5.x)
Web: opencart-solutions.com
Email: support@opencart-solutions.com
Buy
Price
$20.00

  • Developed by OpenCart Community
  • 6 Months Free Support
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.1.0.0_b, 3.0.3.0, 3.0.3.1, 2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 2.1.0.1, 2.1.0.2, 2.2.0.0, 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2, 1.5.4, 1.5.4.1, 1.5.5.1, 1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4

Last Update
25 Feb 2019

Created
12 Jul 2017
2 Sales
0 Comments
opencart-solutions
opencart-solutions
Member since: 18 Apr 2016

View all extensions Get Support