Vietnamese 3.X and 2.X Full

Vietnamese 3.X  and 2.X Full
-->Cập nhật phiên bản Tiếng Việt cho Opencart 2.2.X và 2.3.X
Có nhiều thay đổi trong cách thiết lập ngôn ngữ và cấu trúc đường dẫn, thư mục chứa file... trong Opencart 2.2.0.0.
Mời các bạn hãy xem kỹ cách thiết lập mới bên dưới đây

Hướng dẫn phiên bản 2.X và 3.X
Bước 1: Upload toàn bộ file trong thư mục admin và catalog , lên cùng thư mục trên root

Bước 2 : Go Administrator > System > Localisation > Languages > Insert:
khai báo như sau
a. Language Name: Vietnamese
b. Code: vi-vn
c. Status: Enabled
d. Sort Order: bạn có thể chọn điền số 0 hoặc số 2 ( số 1 đã được tiếng Anh mặc định chọn)
--> Lưu lại

Bước 3 : Go Administrator > System > Settings > Your Store > Edit > Local:
a. Language: Vietnamese
b. Administration language: Vietnamese

--> Lưu lại.
====================================
Hướng dẫn phiên bản 2.0.X và 2.1.X

Bước 1: Upload toàn bộ file trong thư mục admin và catalog , lên cùng thư mục trên root

Bước 2 : Go Administrator > System > Localisation > Languages > Insert:

a. Language name: Việt Nam
b. Code: vi
c. Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
d. Image: vn.png
e. Directory: vietnamese
f. Filename: vietnamese
> Lưu lại

Bước 3 : Go Administrator > System > Settings > Your Store > Edit > Local:
a. Language: Vietnamese
b. Administration language: Vietnamese

> Lưu lại.

nếu cần hỏi thêm gì xin email về bachthuy2007@gmail.com hoặc vào Face của email này kết bạn

Ngoài ra chúng tôi cũng nhận đơn đặt hàng dịch các Module và Plugins liên quan đến Opencart

Chúc các bạn thành công !

vietnamese, vietnamese pack, language, việt nam, ngôn ngữ tiếng việt, bản tiếng việt, gói ngôn ngữ, gói việt hóa, bản việt hóa, việt hóa, language pack, gói tiếng việt

=================
- Vietnamese language pack for Opencart 2.0x to 3.x.
- This version is fully UTF-8.
- Full translation ( Front / Admin panel ).
- We provide a professional translation of Opencart Language pack .
- We also accept The inquiry for any language pack for any opencart version (*).
- we all comments are favorable.
- No files will be overwritten.
- 100% satisfaction.
- Great Support !!.
==============
Gói tiếng Việt đầy đủ nhất, mới cập nhật thêm !!!!
Hỗ trợ phiên bản:
+ Opencart 3.X
+ Opencart 2.3.X
+ Opencart 2.2.X
+ Opencart 2.1.X
+ Opencart 2.0.X

Demo: http://lamweb.kenhhang.com
-->Cập nhật phiên bản Tiếng Việt cho Opencart 2.2.X Có một số thay đổi trong cách thiết lập ngôn ngữ trong Opencart 2.2.0.0. Các bạn hãy xem kỹ cách thiết lập mới bên thẻ Documentation

Tính năng ++
- Trên 5700 lượt download bản miễn phí
- Cài đặt cho hàng ngàn Website
- Cập nhật liên tục tính năng mới của Opencart
- Tương thích đa phiên bản
- Hỗ trợ nhiều Module mua mất tiền / cao cấp
- Bao gồm hướng dẫn chi tiết

ngon ngu viet nam, tieng viet, viet hoa
Buy
Price
$20.00

  • Developed by OpenCart Community
  • 12 Months Free Support
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.1.0.0_b, 2.2.0.0, 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2, 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.1.0.0_b

Last Update
12 Oct 2018

Created
28 Jul 2017
2 Sales
0 Comments
bachopencart
bachopencart
Member since: 13 Apr 2012

View all extensions Get Support