Full Ngôn Ngữ Tiếng Việt Cho Opencart 3.0.2.0 - 2.3.x.x

Full Ngôn Ngữ Tiếng Việt  Cho Opencart 3.0.2.0 - 2.3.x.x
demo tại http://opencartvietnam.info/ngonngu/
Hướng dẫn:
+ Download file về giải nén.
+ Upload vào thư mục chứa opencart
+ Đăng nhập vào Admin panel: System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. điền vào các thông tin sau:

Language Name: vietnamese
Code: vi-vn
Locale: vi-vn.UTF-8,vi-vn,vi-vn,vietnamese
Status: vietnamese
Sort Order: 1
+ Chon save để lưu lại

+ Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ bên ngoài site.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản lý.
- Vietnamese language pack for Opencart 2.3x to 3x.
- This version is fully UTF-8.
- Full translation ( Front / Admin panel ).
- We provide a professional translation of Opencart Language pack .
- We also accept The inquiry for any language pack for any opencart version (*).
- we all comments are favorable.
- No files will be overwritten.
- 100% satisfaction.
- Great Support !!.copy write: dau xoa bop han quoc, cao hong sam han quoc, sam tuoi han quoc, sam yen anh anh, phạm nguyễn, hồng sâm kgc, cao hồng sâm kgc, nước hồng sâm kgc, nước hồng sâm trẻ em kgc, sâm tươi hàn quốc, sâm tươi hàn quốc, nhà thuốc sức khỏe,
Download
  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2, 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.1.0.0_b

Last Update
3 Oct 2018

Created
20 Aug 2017
3367 Downloads
8 Comments
tienluugu
tienluugu
Member since: 8 Apr 2011

View all extensions Get Support