Iran Map for OpenCart

Iran Map for OpenCart
افزونه جایگزین نقشه دنیا با نقشه ایران در بخش مدیریت

برای فعال سازی این افزونه:
افزونه ها >> نصب کننده >> و سپس فایل را بارگذاری نمایید.

این افزونه نیازی به استخراج فایل ها ندارد و تنها کافیست از طریق بخش نصب کننده اقدام به نصب این افزونه نمایید.
Download
  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.0.3.0, 3.0.3.1, 3.0.3.2, 3.0.3.3, 3.0.3.5, 3.0.3.6, 3.0.3.7, 3.0.3.8

Last Update
5 Jan 2023

Created
24 Mar 2020
19 Downloads
0 Comments
ocpersian
ocpersian
Member since: 6 Jan 2014

View all extensions Get Support