Faktúry podľa SK a CZ pravidieľ

Faktúry podľa SK a CZ pravidieľ
Pridáva možnosť vytvoriť faktúry podľa štandardu pre Slovensko a Česko, je možné:
- pridať logo obchodu
- pridať pečiatku
- pridať firemné údaje dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, Zápis v obchodnom registri)
- pridať info o banke dodávateľa
- nastavenie dátumov (Dátum vystavenia faktúry, Počet dní na splatnosť, Počet dní na uskut. daň. plnenia)
- generovanie faktúry pre ne/platcu DPH
- určiť generovať faktúry len s vygenerovaných ID faktúry
- NOVÉ Vlastný text pätičke
- NOVÉ Zobrazenie tel.č. dodávateľa a odberateľa
- NOVÉ Dátum vstavenia faktúry: po novom pri generovať číslo faktúry sa uloží dátum vytvorenia č. faktúry, ktorý sa bude zobrazovať vo faktúre - ak je nastavenie dátumov na hodnote Dátum generovania faktúry.

admin demo:
https://demo.starcodes.sk/admin/
Použivateľské meno: demo
Heslo: demo

Nastavenie faktúr v admine nájdete v ľavom menu: Systém/Nastavenia/Upraviť v tab Nastavenie faktúr

UPOZORNENIE: Modul pre generovanie FA bol konzultovaný s účtovníčkami, ale však nezodpovedám za zlé prípadne iné nezrovnalosti z dôvodov nesprávnych nastavení eshopov, prípadne modulov.
Price
$30.00

  • Developed by OpenCart Community
  • 12 Months Free Support
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.0.3.0, 3.0.3.1, 3.0.3.2, 3.0.3.3, 3.0.3.5, 3.0.3.6, 3.0.3.7

Last Update
14 May 2021

Created
17 Jul 2020
6 Sales
3 Comments
starcodes
starcodes
Member since: 16 Aug 2015

View all extensions Get Support