Lithuanian Language & Quick Change Admin Language

Lithuanian Language & Quick Change Admin Language
Before you read the description please see the demo | Prieš skaitydami aprašymą, peržiūrėkite demonstracinę versiją

Username: Demo
Password: Demo123

*** FOR INSTALLATION VERSION 4.0.2.1 & 4.0.2.2, PLEASE READ DOCUMENTATION ***

Lithuanian Language | Lietuviu Kalba
==========================================
- To use this module is very easy, as usual installation (NO OCMOD/VQMOD)
- Connect to Catalog Data : Categories, Products, Recurring Profiles, Filters, Attributes, Options, Informations.
- Only use default theme, Not tested in journal theme
- Dropdown Toggle Admin (Only V3) With OCMOD
--------------------------------------------------------------------------------
- Naudoti šį modulį labai paprasta, kaip įprasta įdiegti (NO OCMOD/VQMOD)
– Prisijunkite prie katalogo duomenų : kategorijos, produktai, pasikartojantys profiliai, filtrai, atributai, parinktys, informacija.
- Naudokite tik numatytąją temą, Neišbandyta žurnalo temoje
- Išskleidžiamojo meniu perjungimo administratorius (tik V3) naudojant OCMOD
Price
$10.00

  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
4.0.2.3, 4.0.2.0, 4.0.2.1, 4.0.2.2, 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.0.3.0, 3.0.3.1, 3.0.3.2, 3.0.3.3, 3.0.3.5, 3.0.3.6, 3.0.3.7, 3.0.3.8

Last Update
19 Sep 2023

Created
9 Feb 2023
10 Sales
0 Comments
tutihafs
tutihafs
Member since: 3 Sep 2016

View all extensions Get Support