Swedish OpenCart Translation

Swedish OpenCart Translation
Enhance the accessibility of your Open Cart Store with our innovative translation extension. With a simple click, users can experience navigating your page fully translated into swedish. Our extension not only ensures smooth communication but also enhances the user experience by making your content accessible and comprehensible to a broader audience. Easy to integrate, this translation tool provides an effective solution to reach a global audience.

Förbättra tillgängligheten för din Open Cart-butik med vår innovativa översättningsförlängning. Med ett enkelt klick kan användarna uppleva att navigera på din sida fullständigt översatt till svenska. Vår förlängning säkerställer inte bara en smidig kommunikation, utan förbättrar också användarupplevelsen genom att göra ditt innehåll tillgängligt och begripligt för en bredare publik. Enkel att integrera, detta översättningsverktyg erbjuder en effektiv lösning för att nå en global publik.
Price
$5.00

  • Developed by OpenCart Community
  • 12 Months Free Support
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 4.x.x.x, 3.0.3.0, 3.0.3.1, 3.0.3.2, 3.0.3.3, 3.0.3.5, 3.0.3.6, 3.0.3.7, 3.0.3.8, 4.0.0.0, 4.0.1.0, 4.0.1.1, 4.0.2.0, 4.0.2.1, 4.0.2.2, 4.0.2.3, 3.0.3.9

Last Update
4 Jan 2024

Created
14 Nov 2023
0 Sales
0 Comments
Hannah Rose
Hannah Rose
Member since: 20 Oct 2023

View all extensions Get Support