Estonian Language & Quick Change Admin Language

Estonian Language & Quick Change Admin Language
Before you read the description please see the demo | Enne kirjelduse lugemist vaadake demo

Username: Demo
Password: Demo123

Estonian Language | Eesti Keel
==========================================
- Just Upload & Install for Version 4.0.2.3
- To use this module is very easy, as usual installation
- Connect to Catalog Data : Categories, Products, Recurring Profiles, Filters, Attributes, Options, Informations.
- Only use default theme, Not tested in journal theme
--------------------------------------------------------------------------------
-- Lihtsalt laadige üles ja installige versiooni 4.0.2.3 jaoks
- Selle mooduli kasutamine on väga lihtne, nagu tavaliselt installimine
- Ühendage kataloogiandmetega : kategooriad, tooted, korduvad profiilid, filtrid, atribuudid, valikud, teave.
- Kasutage ainult vaiketeemat, ajakirja teemas pole testitud
Price
$10.00

  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
4.0.2.3

Last Update
6 Feb 2024

Created
6 Feb 2024
0 Sales
0 Comments
tutihafs
tutihafs
Member since: 3 Sep 2016

View all extensions Get Support