Việt Nam Geo zone

Việt Nam Geo zone


Dữ liệu mới nhất về tên và mã vùng của 63 tỉnh thành Việt Nam.
Dành cho những bạn sử dụng Opencart.
Dữ liệu dạng sql, các bạn có thể sử dụng Công cụ Tool->Import/Export để cập nhật
Nó chỉ cập nhật mỗi tỉnh thành và mã vùng của Việt Nam, Các quốc Gia khách như mặc định

Bản Tiếng Việt cho Opencart 2 được biên dịch công phu và sửa hầu hết các lỗi tại đây:
Download
  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 2.1.0.1, 2.1.0.2, 2.2.0.0

Last Update
17 Jul 2016

Created
15 Feb 2016
604 Downloads
6 Comments
riv
riv
Member since: 14 Feb 2016

View all extensions Get Support